ព័ត៌មាន

ម៉ូដែល Lumia 925 ខំ Upgrade ហើយនៅតែធ្លាក់ថ្លៃ

បន្ទាប់ពីមានការដាក់បង្ហាញនៅវេទិកា  FPT បញ្ចីម៉ូដែល Lumia 925 បានធ្លាក់តម្លៃចំនួន 7.5 រយលានគ្រឿង។ ប៉ុន្តែនៅតាមកន្លែងមួយចំនួនតម្លៃម៉ូដែលប្រើប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Windows Phone ក៏បានចុះថ្លៃចំនួន 6.5 លានគ្រឿងដែរ។

ផលិតផផលស្មាតទូរស័ព្ទបានប្រកាសតម្លៃម៉ូដែលភ្ជាប់  Wireless ជាង 1 លានគ្រឿង។ ប៉ុន្តែម្លៃលើទីផ្សារ ខុសពីតម្លៃលើផ្លូវការចំនួន 30% ខ្ពស់ជាងស្មាតទូរស័ព្ទដែលមានគុណភាពល្អៗមួយចំនួនទៀតផង។

                                 image

ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ម៉ូដែល Lumia 925 បានដាក់បង្ហាញមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយ ប៉ុន្តែវានៅតែមានការគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់។ Lumia អាលុយមីញ្ញូម Lumia 925 បាន Upgrade ពីម៉ូដែល Lumia 92០ ទាំងប្រព័ន្ធដំណើរការខួក្បាលមក Dual-Core Snapdragon S4 ល្បឿន 1.5 GHz មានអង្គចងចាំទំហំ 1GB(RAM) ថែមទាំងបំពាក់កជាមួយអេក្រង់ទំហំ 4.5 អ៊ីងមានគុណភាពបង្ហាញ 1280 x 768 ភិចសែល។

ប្រភពៈ TechRa