កាមេរ៉ា X20 ជាម៉ូដែលថ្មី

កាមេរ៉ា X20 ជាម៉ូដែលថ្មីបាន Update ចេញពីម៉ូដែល X30 ។ កាមេរ៉ាម៉ូដែល X30 មានប្រវែងវែងជាង និងមានជម្រៅជ្រៅជាងម៉ូដែល X20។

កាមេរ៉ាថ្មី X20 មានថាមពលប្រហាក់ប្រហែលនឹងម៉ូដែល Fuji X100S ជាមួយនឹងសមត្ថភាពថតបាន 450 បុស្ត។

លើសពីនេះ វាមានល្បឿន 0.06sec (ម៉ូដែល  X-T1 មាន AF ល្បឿនត្រឹមតែ  0.08 sec) ដែលនៅពេលចាប់ផ្តើមដំបូងមានល្បឿន 0.5 sec និងល្បឿនបង្ហាញរូបភាព 0.015 sec។

 

image

ម៉ូដែលថ្មីនេះក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយបច្ចេកវិទ្យា +/-3EV ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មី Update ពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា +/-2EV ដែលជួយដល់ពន្លឺរូបភាព និងភាពច្បាស់របស់រូបភាព។

ប្រភពៈCamera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *