តម្លៃម៉ូដែល iWatch ចង់ប្រហែល iPhone 6

iWatch ត្រូវាបានគេអៈអាងថា មានតម្លៃពិសេសសមរម្យ ប៉ុន្តែមានរបាយការថ្មីមួយផ្សេងទៀតបានអៈអាងលើពត៌មានទាំងនោះ។

 យោងតាមប្រភពពត៌មាន Re/code ដែលបានបង្ហាញពត៌មានជាច្រើនមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹង iWatch បានឱ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុន Apple បានកំណត់តម្លៃខ្ពស់បំផុត400 ដុល្លាររបស់ម៉ូដែល iWatch នេះ។

image

ពត៌មាននេះក៏បានបញ្ចាក់បន្ថែមថា​ក្រុមហ៊ុន  Apple នឹងដាក់បង្ហាញ iWatch ចំរុៈ ទោះបីជាគ្មានអ្វីគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាសេចក្តីបញ្ចាក់បន្ថែមលើពត៌មានមុនៗប៉ុណ្ណោះ។ ដើម្បីកាន់តែច្បាស់សូមរង់ចាំតាមដានមើលស្លាកតម្លៃ និងការរាយលក្ខណៈពិសេសរបស់វានៅថ្ងៃដាក់បង្ហាញ។

ប្រភព៖Apple

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *