A L T R O Z   N E W S

Samsung Galaxy Note4 មានរឿងមិនចាញ់ក្រុមហ៊ុន Appleនោះទេ

ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Apple មានបញ្ហាជាខ្លាំងប្រឈមមុខនឹងការរិៈគន់។ពេលនេះដល់វេនក្រុមហ៊ុន Samsung...

Sony Xperia Z3 ឥតខ្ចោះសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ថ្មី

ក្រុមហ៊ុន Sony ជាក្រុមហ៊ុនដែលបានផលិតផលិតផលថ្មីៗមិនចាញ់គេនោះទេ។ហើយថ្មីៗនេះមានពត៌មានល្បីថា ក្រុមហ៊ុននេះទើបតែផលិតបានស្មាតទូរស័ព្ទថ្មីគួរឱ្យទាក់ទាញ។...

តើម៉ូដែលមួយណារបស់ iPhone ដែលអ្នកពេញចិត្តបើអាស្រ័យលើអង្គផ្ទុកទិន្ន័យ?

អ្នកប្រើទូរស័ព្ទទំនើបមួយចំនួនមិនធ្លាប់បានគិតពីទំហំផ្ទុកទិន្ន័យរបស់វានោះទេ។ពេលខ្លៈ អ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសខុសប្រសិនបើអ្នកមិនបានដឹងពីពត៌មានអង្គផ្ទុកទិន្ន័យ។បើអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទតិចតួចនោះអ្នកពុំចាំបាច់រើសយកម៉ូដែលដែលមានអង្គចងចាំធំនោះទេ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់អតិធិជនមួយចំនួនដែលបានប្រើទូរស័ព្ទទាំងស្រុង និងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងារផងដែរនោះគួរតែរើសយកម៉ូដែលដែលមានអង្គផ្ទុកទិន្ន័យធំ។   …………………តើអង្គផ្ទុកទិន្ន័យប្រភេទណាដែលជាតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់អ្នក?........................... ថ្មីៗនេះផងដែរ ក្រុមហ៊ុន...