ព័ត៌មាន

Samsung Galaxy Note4 មានរឿងមិនចាញ់ក្រុមហ៊ុន Appleនោះទេ

ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Apple មានបញ្ហាជាខ្លាំងប្រឈមមុខនឹងការរិៈគន់។ពេលនេះដល់វេនក្រុមហ៊ុន Samsung ហើយដែលមានបញ្ហាចោទឡើងលើ Samsung Galaxy Note 4 នៅប្រទេសកូរ៉េ។គ្រាន់តែចេញលក់ភ្លាមនៅកូរ៉េ ម៉ូដែលនេះលក់ដាច់ភ្លាម។

យោងតាមរបាយការនៅ South Korean press បានឱ្យដឹងថាទូរស័ព្ទថ្មីនេះហើបបន្តិចរវាងអេក្រង់ និងគែមទូរស័ព្ទ។គម្លាតនេះ វាមានសភាពធំបង្គួរល្មមនឹងស៊កកាតចូល។

image

Samsung បានរកឃើញបញ្ហាលើទូរស័ព្ទនេះ។Android Central បានចាប់យកផ្នែល &#039Troubleshooting&#039 ។ ក្រុមហ៊ុន Samsung បានបញ្ចាក់ថា គម្លាតនេះជារឿងសំខាន់ដែលប៉ៈពាល់លើលក្ខណៈរបស់ឧបករណ៍ និងមានបញ្ហាត្រង់ Monitor ធ្វើឱ្យវាគ្មានលំញ័រ ឬរញ្ចួយ។

សរុបមក ទោះបីវាជាម៉ូដែលមួយលក់ដាច់ និងទទួលបានការគាំទ្រខ្ពស់ពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែវានៅតែមានបញ្ហាខ្វៈចន្លោះ។

ប្រភព៖Samsung