ត្រកូល Galaxy A ប្រកាសទូរស័ព្ទម្តងពីរម៉ូដែល

ក្រុមហ៊ុន Samsung បានបញ្ចេញត្រកូលទូរស័ព្ទ “A” ថ្មីជាផ្លូវការ។ ទូរស័ព្ទថ្មី Galaxy A3 និង​ទូរស័ព្ទ Galaxy A5 រចនាមកមានរូបរាងប្រហាក់ប្រហែលទូរស័ព្ទ Galaxy Alpha។   ទូរស័ព្ទទាំងពីរត្រូវបានរចនាមកមានរាងស្តើង…

Continue Reading

កាមេរ៉ាមានសមត្ថភាពខ្ពស់បង្ហាញខ្លួន

អ្នកថតរូបអាជីពប្រកដជាត្រូវការកាមេរ៉ាល្អ ដើម្បីថតរូបបានច្បាស់ និងប្រើប្រាស់បានយូរ។ ពេលនេះ ក្រុមការងារ Lumera Labs  បានផលិតកាមេរ៉ា Lumera ថ្មីមានមុខងារពិសេស។ កាមេរ៉ាល្បីៗដែលទទួលបានការគាំទ្រពិសេសនោះមានដូចជាៈ កាមេរ៉ា Canon    Nikon   Sony  Samsung  ។…

Continue Reading

ខ្សែរដៃ Band របស់ក្រុមហ៊ុនMicrosoft ប្រកាសតម្លៃជាផ្លូវការ{វីដេអូរបង្ហាញសមត្ថភាព}

ថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានដាក់បង្ហាញខ្សែរពាក់ដៃ Microsoft Band មានមុខងារពិសេសក្នុងតំហែទាំសុខភាព។ ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានប្រកាសថា ខ្សែដៃនេះមានតម្លៃ 200 ដុល្លារ។ ខ្សែដៃនេះ បំពាក់អេក្រង់ទំហំ 1.4…

Continue Reading