ព័ត៌មាន

ខ្សែរដៃ Band របស់ក្រុមហ៊ុនMicrosoft ប្រកាសតម្លៃជាផ្លូវការ{វីដេអូរបង្ហាញសមត្ថភាព}

ថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានដាក់បង្ហាញខ្សែរពាក់ដៃ Microsoft Band មានមុខងារពិសេសក្នុងតំហែទាំសុខភាព។ ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានប្រកាសថា ខ្សែដៃនេះមានតម្លៃ 200 ដុល្លារ។

image

ខ្សែដៃនេះ បំពាក់អេក្រង់ទំហំ 1.4 អ៊ីង មានកម្រិតភាពច្បាស់ 320 x 106 ភិចសែល។ ខ្សែដៃនេះ ភ្ជាប់ sensor សំខាន់ៗដូចជាៈ sensor គ្រប់គ្រងចលនាបេះដូង UV index  GPS និងគ្រប់គ្រងដំណេក។ ក្រុមហ៊ុន  Microsoft កាន់ថ្មបានចំនួនពីរថ្ងៃ ហើយវាមានសមត្ថភាពសាកថ្មភ្ជាប់ជាមួយទូរស័ព្ទដៃ តាមរយៈ  Bluetooth 4.0 LE ដែលទូរស័ព្ទនោះ  support ជាមួយប្រព័ន្ធដំណើរការ  iOS    Android  និង Windows

image

សរុបមក ខ្សែដៃនេះមានសមត្ថភាពពិសេស និងមានតម្លៃសមរម្យ ហើយក្រុមហ៊ុន Microsoft បានអៈអាងថាវានឹងមិនធ្វើឱ្យអ្នកខកបំណងទេ។

ប្រភព៖ Microsoft