ក្រុមហ៊ុន Apple ប្រកាស WatchKit ជានាឡិការមានមុខងារបិសេស

 image

ក្រុមហ៊ុន Apple បានផលិតនាឡិការដៃជាច្រើនរួមទាំងការភ្ជាប់មកជាមួយសមត្ថភាពពិសេសៗ ប៉ុន្តែសម្រាប់ម៉ូដែលនេះបានផ្តោតសំខាន់លើបញ្ហាតាមដានសុខភាព។ក្រុមហ៊ុន Apple បានបង្ហាញនាឡិការដៃពិសេស WatchKit SDK ដែលអ្នកអភិវឌ្ឍន៍បានភ្ជាប់សមត្ថភាពថ្មីប្រើប្រាស់ iOS 8.2 beta ហើយនឹងយកមកដាក់បង្ហាញនៅដើមឆ្នាំ 2105។

 


image

WatchKit ត្រូវបានគេប្រកាសកាលពីខែកញ្ញា និងមាន tools ថ្មីរួមទាំងមានការភ្ជាប់បច្ចេកវិទ្យាថ្មី APIs ដើម្បីទទួលបានសមត្ថភាពជានាឡិការពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple Watch។​WatchKit មានសមត្ថភាពបង្កើត notifications ដែលរហ័សទាន់ចិត្ត ជាមួយនឹងសមត្ថភាព Glances លើការ view ព័ត៌មានបានរហ័ស និងចម្លងលំនាំនៃការហាត់ប្រាណ រួមទាំងជំហានរបស់អ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ WatchKit ​ ត្រូវបានគេភ្ជាប់ senior VP របស់ក្រុមហ៊ុន Apple។ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីលើ WatchKit​ បានឱ្យដឹងថា​ វាមានសមត្ថភាពពិសេសក្នុងការបញ្ចូនទិន្ន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មកលើ interface និងលើ templates ដែលកំណត់។

image

image

ប្រភព៖ Apple

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *