ព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុនមួយរបស់ហ្វាំឡង់ប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មរបស់ពន្ធនាគារដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលទៅលើ AI

ការចាប់ផ្ដើម AI របស់ ហ្វាំងឡង់ មានឈ្មោះថា Vainu ចំណាយពេលបីខែចុងក្រោយនេះពឹងផ្អែកលើ ពលកម្មពន្ធនាគារដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលក្បួនដោះស្រាយរបស់ AI។ Vainu បង់ប្រាក់ទៅឱ្យមនុស្សតាម រយៈ Mechanical Turk ដែលជាសេវាកម្មមួយដែលជាកន្លែងដែលមនុស្សធ្វើការបំពេញកិច្ចការដូចជា អ្វីដែលចាំបាច់សម្រាប់ការរៀបចំទិន្នន័យបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ AI ដូចជាការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មជា ច្រើនទៀត។

យោងតាមកាសែត The Verge ឱ្យដឹងថា Vainu រកឃើញថាខ្លួនទទួលភាព ស្រដៀងគ្នាសម្រាប់ភ្នាក់ងារកាត់ទោសផ្តន្ទាទោសព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេស ហ្វាំឡង់ (CSA) ដែលមាន លទ្ធភាពទទួលពលករនិយាយភាសា ហ្វាំងឡង់ ច្រើនជាងភាសាអង់គ្លេស។ ហើយទោះបីជា Vainu និង CSA កំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតព័ត៌មានវិជ្ជមានសម្រាប់អ្នកទោសក្តីការអនុវត្តន៍របស់ Vainu ហាក់ដូចជាត្រូវប្រកាសនៅក្នុងយុគសម័យថ្មីមួយដែលកម្លាំងពលកម្មនៅពន្ធនាគារនៅតែ បន្តផ្តល់កម្លាំងពលកម្មថោក និងមិនចេះនិយាយសូម្បីតែការងារជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីក៏ ដោយ។

Vainu ប្រើកម្លាំងពលកម្មដើម្បីវិភាគអត្ថបទ និងកំណត់ថាតើពួកគេពិភាក្សាអំពីការទិញអាជីវកម្ម ឬ ប្រធានបទស្រដៀងគ្នា។ តាមវិធីនេះក្រុមហ៊ុនអាចប្រើអត្ថបទទាំងនោះដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលក្បួន ដោះស្រាយ AI ដែល Vainu សង្ឃឹមថានឹងជួយភ្ជាប់ក្រុមហ៊ុនដែលមានអ្នកម៉ៅការយោងទៅតាម The Verge។ ប៉ុន្តែមានតែមនុស្សម្នាក់នៅលើមេកានិច Turk ដែលជួយវិភាគរកអត្ថបទដែលសរសេរនៅក្នុង ហ្វាំងឡង់។

លោក Tuomas Rasila ស្ថាបនិក Vainu ប្រាប់ The Verge ថា “យើងឃើញហើយ និយាយថា “បាទ‌‌ នេះនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ”។ គាត់បន្តរៀបរាប់ពីរបៀបដែលគាត់មានពេលវេលាមួយ នៅពេលដឹងថាការិយាល័យរបស់គាត់ស្ថិតនៅក្នុងអគារដូចគ្នាជាមួយ CSA។ គាត់ប្រាប់ The Verge ថាគាត់ដឹងភ្លាមថា “យើងពិតជាអាចប្រើកម្លាំងពលកម្មអ្នកគុក”។ Vainu បង់ប្រាក់កម្រៃ របស់ CSA ដែលបែងចែកសាច់ប្រាក់មួយក្នុងចំណោមអ្នកទោសដែលកំពុងធ្វើការប្រហែលចំនួន ដូចគ្នា ដែលវាសម្រាប់ពលកម្មដូចគ្នានៅ Mechanical Turk។ ប៉ុន្តែនោះមានន័យថាកម្មករជាក់ស្តែង រកប្រាក់តិចជាងមុនតាមរយៈការរៀបចំនេះ Mechanical Turk ដែលរបាយការណ៍របស់អាត្លង់ទិក មាននិន្នាការបង់ប្រាក់ត្រឹមតែពីរបីដុល្លារក្នុងមួយម៉ោង។

 image

image