ព័ត៌មាន

NOKIA TA-1153 និង TA-1182 ឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តនៅលើ BT SIG

ស្មាតហ្វូនស៊េរីថ្មី Nokia ចំនួន ២ ម៉ូឌែលនៅមិនទាន់ប្រកាសបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការនៅឡើយទេ ប៉ុន្តែវាក៏ឆ្លងកាតនូវវិញ្ញាបនបត្រ BT រួចហើយ។ សម្រាប់ស្មាតហ្វូនម៉ូឌែលថ្មីនេះគឺជាប្រភេទ Nokia TA-1182 និង TA-1153 ហើយវាគឺជាស្មាតហ្វូន Nokia ដែលទ្រទ្រង់ទៅលើប្រព័ន្ធ Bluetooth 5.0 ។

សម្រាប់ទំព័ររបស់  BT SIG មិនមានទម្លាយនួវព័ត៌មានច្រើនអំពីស្មាតហ្វូនស៊េរីថ្មីនេះទេ ប៉ុន្តែសម្រាប់លេខកូដ Software របស់ស្មាតហ្វូននេះគឺ 00VZW_0_170 ហើយវាក៏ដំណើរការនូវប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 9 Pie ផងដែរ។ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា HMD កំពុងតែធ្វើការខិតខំយ៉ាងខ្លាំងទៅលើស្មាតហ្វូន Nokia ស៊េរីថ្មីនេះ៕

image

image