ព័ត៌មាន

ហ្វេសប៊ុកប្រមូលយកបញ្ជីទំនាក់ទំនងពីគណនីអ៊ីម៉ែល ១,៥ លាននាក់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកប្រើប្រាស់

កំហុសហ្វេសប៊ុកថ្មីត្រូវគេចាប់ដោយហ្វេសប៊ុកសួរអ្នកប្រើពីពាក្យសម្ងាត់គណនីអ៊ីម៉ែលរបស់ពួកគេដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ។នៅពេលនោះគេសង្ស័យថាហ្វេសប៊ុកអាចប្រើប្រាស់គណនីអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកប្រើដោយមិនមានការអនុញ្ញាតនិងប្រមូលផ្ដុំច្បាប់ចម្លងទំនាក់ទំនងដែលរក្សាទុករបស់ពួកគេ។

ឥឡូវនេះវាបង្ហាញថាការប្រមូលយកបញ្ជីទំនាក់ទំនងអ៊ីម៉ែលគឺពិតប្រាក់កដមែន, ដោយហ្វេសប៊ុកនៅទីបំផុតសារភាពដោយផ្ទាល់។នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធ Facebook ឱ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Upload បញ្ជីទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកប្រើថ្មីរហូតដល់ ១,៥ លាននាក់នៅលើម៉ាស៊ីនរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការយល់ព្រមចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៦ មកម្លេះ។

និយាយម្យ៉ាងទៀតអ្នកប្រើជិត ១,៥ លាននាក់ចែករំលែកពាក្យសម្ងាត់សម្រាប់គណនីអ៊ីម៉ែលរបស់ពួកគេជាមួយហ្វេសប៊ុកដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់គួរឱ្យសង្ស័យ។អ្នកនាំពាក្យរបស់ Facebook ចែករំលែកពត៌មានជាមួយ Business Insider ថាក្រុមហ៊ុននេះកំពុងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យប្រមូលផលដើម្បី “កសាងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់ហ្វេសប៊ុកដោយសូមណែនាំមិត្តភក្តិឱ្យបន្ថែម” ។

ហ្វេសប៊ុកនិយាយទៀតថាក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់អ៊ីម៉ែលនេះកាលពីមួយខែមុនហើយ នឹងធានាអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនថាខ្លួនមិនចែករំលែកបញ្ជីទំនងទាំងនោះជាមួយនរណាម្នាក់ឡើយហើយថាខ្លួនលុបវាចោលរួចហើយ។ដោយនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំមុនហ្វេសប៊ុកក៏ប្រកាសពីការរំលោភបំពានសុវត្ថិភាពដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួក Hacker ទទួលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីគណនីហ្វេសប៊ុកចំនួន ២៩ លានគណនី។ ហើយជាថ្មីម្តងទៀតដែលហ្វេសប៊ុកមិនអាចការពារព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនខ្លួនកំពុងបង្កើតចំណូលរាប់ពាន់លានដុល្លារ។

image

image