ព័ត៌មាន

Fire TV Stick (3rd Gen) បញ្ជាដោយសំឡេងជាមួយនឹងជំនួយការឆ្លាតវៃ Alexa

image

  • ទំនាក់ទំនង៖ 077973545 (Telegram)
  • ការ streaming នៅក្នុងកម្រិត Full HD ជាមួយនឹងប Alexa Voice Remote និងប៊ូតុង power និង volume
  • ទស្សនាខ្សែភាពយន្ត និងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ជាង 500,000+
  • ប៉ុស្តិ channels ជាច្រើនពាន់ និង apps រួមមាន​ Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV និង HBO Max
  • ទូរទស្សន៍ផ្សាយផ្ទាល់ជាច្រើនប៉ុស្តិ៍
  • ទូរទស្សន៍ឥតគិតថ្លៃដែលអាចចូលទស្សនាខ្សែភាពយន្តជាង 20,000 រឿង និងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ជាច្រើនទៀតចេញពី apps ដូចជា IMDb TV, Tubi, Pluto TV
  • ការស្តាប់ចម្រៀងតាមរយៈការ Stream នៅលើ Amazon Music, Spotify, Pandora និងជាច្រើនទៀត៕