ព័ត៌មាន

Huawei Multi-device Wireless Charging Pad ដុំសាកថ្មឥតខ្សែដ៏ឆ្លាតវៃ

ក្រុមហ៊ុន Huawei ទើបតែប្រកាសបង្ហាញនូវឧបករណ៍ multi-device wireless charger របស់ខ្លួនដែលមានកម្លាំង outputs 15W ហើយវាមានសមត្ថភាពក្នុងការសាកថ្មទៅលើឧបករណ៍ចំនួន 3 នៅក្នុងពេលជាមួយគ្នា។ ឧបករណ៍នេះគឺអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងផលិតផលជាច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដូចជា Apple’s Magsafe, Xiaomi’s HyperCharge និង Realme’s MagDart Xiaomi ។

 image

Huawei Multi-device Wireless Charging Pad គឺជាដុំសាកថ្មដែលអាចប្រើប្រាស់ Wireless ឥតខ្សែបានដែលមានល្បឿនល្អក្នុងការប្រើប្រាស់ថែមទៀត។ ដុំសាកថ្មឥតខ្សែនេះនឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះ៕

image