ព័ត៌មាន

Xiaomi Hub Gateway ផលិតផលឆ្លាតវៃសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅកាន់ឧបករណ៍ Smart Home

ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ទើបតែប្រកាសបង្ហាញនូវផលិតផលថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះហៅថា Xiaomi Hub Gateway ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើឧបករណ៍ Smart Home ជាច្រើនគ្រឿងបាននៅក្នុងកន្លែងរបស់អ្នក។  Xiaomi Hub Gateway អាចប្រើប្រាស់ជា Control Center នៃ  smart home ecosystem ផងដែរ។

image

ឧបករណ៍នេះប្រើប្រាស់នូវ Bluetooth Mech gateway ដែលអាចភ្ជាប់បាននូវឧបករណ៍ 200 Bluetooth Mesh និង  100 Bluetooth ។ វាប្រើប្រាស់នូវ Bluetooth signal amplifier សម្រាប់ភ្ជាប់ទៅកាន់បន្ទប់ជាច្រើនទៀតដែលភ្ជាប់ទៅលើ System នេះ។ Xiaomi Hub Gateway នេះប្រើប្រាស់នូវបន្ទះឈីបquad-core processing chip និងម៉េមូរី 4GB ៕