ធំ ឆ្លា តវៃ និងអស្ចា រ្យជាមួយ Micromax A87 Ninja 4

          ប្រសិនបើបានប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ Micromax A87 Ninja 4 ពិតជាទទួលស្គាល់អំពីបច្ចេកវិទ្យា ដ៏សម្បូរបែបរបស់វា។ ភាពឆ្លាតវៃធំហំអេក្រង់ធំ និងភាពអស្ចារ្យជា ច្រើនទៀត ត្រូវបានបំពាក់នៅលើ…

Continue Reading

របៀបដំទ្បើងកម្មវិធី YouTube នៅលើ iOS

    បន្ទាប់ពីបានចេញនូវប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS 6 ដែលជាជំនាន់ ថ្មីមួយមក មានអ្នកប្រើប្រាស់មួយជំនួនមានចម្ងល់ជាខ្លាំងដោយ វាមិ នមានកម្មវិ ធី YouTube នៅលើ Home Screen ដែលខុស…

Continue Reading

LG Optimus G LS970 អធិរាជថ្មីក្នុងត្រកូល G

       ស្ថិតក្នុងត្រកូល G ដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនG E970 វាគឺជាប្អូនបន្ទាប់ដែលមានឈ្មោះថា G LS970ដែលមានបង្ហាញវត្តមានដំណាលគ្នាប៉ុន្តែមានភាពខុសប្លែកគ្នា សម្រាប់ការ បំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។ ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនLG ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនLS970 បង្កើតដោយរចនាឡើងនូវរូបរាងបួនជ្រុងគួរឲ្យទាក់ទាញ និងសក្តិសមបំផុតសម្រាប់…

Continue Reading