ព័ត៌មាន

វិធីសម្អាត Chrome Browser Cache, History និង Cookies នៅលើ iOS

       រាល់ពេលដែលលោកអ្នកបានបើកវេបសាយម្ដងៗ វាតែងតែបន្សល់នូវ Cookies នឹង History របស់វេបសាយទាំងនេះដែលជាហេតុធ្វើអោយ privacy មានភាពរញ៉េរញ៉ៃ។ដូចនេះការសម្អាត Google Chrome cache, history និង cookies នៅលើ iPad ឬ iPhone គឺជាសម្អាតដែលធ្វើឲ្យ privacy របស់អ្នកមានរបៀបរាបរយជាងមុន។

   ជាដំបូងលោកអ្នកត្រូវចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Google Chrome នៅលើទូរសព្ទ័ iPhone, iPad ឬ iPod touch ហើយចុចលើប្រអប់ Options ដែលនៅខាងស្ដាំដៃ។

 

   Scroll មកខាងក្រោមនិងចុចលើ Settings

 

  រួចចុចលើ Privacy

 

  ចុចលើ “Clear All” ដើម្បីលុប History, Cache និង Cookies នៅក្នុង Chrome របស់លោកអ្នក។

 

  បន្ទាប់មកវានឹងចេញផ្ទាំងមួយហើយលោកអ្នកត្រូវចុចលើប៊ូតុង Clear All  ជាការស្រាច់៕