ព័ត៌មាន

Google Android មានចំណែកទីផ្សារ 70 ភាគរយនៅអឺរ៉ុប

       ចំពោះ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិ​ការណ៍ Android របស់ Google ឥឡូវ កាន់​តែមាន​ប្រជាប្រិយ​ភាពខ្លាំងឡើងៗនៅលើ​ទីផ្សារ​មួយចំនួន​នៃ​ពិភពលោក ។ជាក់​ស្ថែ​ង សម្រាប់​ទីផ្សារ​នៅ​អឺរ៉ុប Google Android ដណ្តើមយក​ចំណែក​ទីផ្សារ​បាន​ដល់​ទៅ ៧០ ភាគរយ​ឯណោះ។

      យោងតាម​ប្រភព​ព័​ត៏​មាន​មកពី Kantar Worldpanel បានបញ្ជាក់​ប្រាប់​ឲ្យ​ដឹងថា សម្រាប់​ទីផ្សារ​នៅ​អឺរ៉ុប Android OS មាន​ចំណែក​ទីផ្សារ 70 ភាគរយ ជាប់​លំដាប់ថ្នាក់​ទី ១ និង iOS ជាប់​លំដាប់ថ្នាក់​ទី ២ មាន 17.8 ភាគរយ ហើយ​សម្រាប់ Windows Phone របស់ Microsoft វិញ ជាប់​លំដាប់​ទី ៣ មាន​ចំណែក​ទីផ្សារ 6.8 ភាគរយ។

      ដោយឡែក សម្រាប់​ទីផ្សារ​ទីផ្សារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​វិញ ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិ​ការណ៍ Android មាន​ចំណែក​ទីផ្សារ  52 ភាគរយ, iOS របស់ Apple មាន 41.9 ភាគរយ និង Windows Phone មាន​ចំណែក​ទីផ្សារ 4.6 ភាគរយ៕

       ប្រភពៈ Phandroid