ព័ត៌មាន

Google Drive មានលក្ខណៈពិសេសជាងមុន

        ថ្មីៗនេះ​ក្រុមហ៊ុន​យក្ស Google ពាំនាំ Google Drive ថ្មី​មូ​យ​ទៀត ដែល​ត្រូវ Update សម្រាប់ Cloud Storage Solution ដោយ​ចាប់ផ្តើម​នូវ​ចំណុច​ពិសេស​មួយចំនួន​ដូចជា Tweaks និង Enhancements។

       តាម​ការចេញផ្សាយ​រប​ស់ google បាន​និយាយថា Google Drive ដែល Update នេះ​វា​បានផ្តល់​លក្ខណៈ​ងាយស្រួល​ក្នុងការ Copy Slides ពី Presentation មួយ​ទៅកាន់​ផ្នែកផ្សេងៗទៀត​យ៉ាង​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព ។

      ជា​លក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗទៀត សម្រាប់ Google Drive មាន​បន្ថែម Insert Tablet ពី Spreadsheet និង Paste ក្នុង Gmail Message ចំពោះ Formatting ដែល​សមស្រប​នឹង​គ្នា។

លើសពីនេះទៅទៀត Google ក៏មាន​បន្ថែម Access ក្នុងការ Copy និង Paste Feature សម្រាប់​ប្រើប្រាស់ Keyboard Shortcuts ជាមួយ Right Click Menu ពី Mouse របស់​អ្នក៕

      ប្រភពៈ​geeky-gadgets