ព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុន Nokia បានប្រកាសពីកម្មវិធី Windows Phone 8ថ្មី

     ក្រុមហ៊ុន Nokia បាន​អះអាង​ពី​ការបង្ហាញ​នូវ​កម្មវិធី Window Phone 8ថ្មី ។ លក្ខ​ណះ​សំខាន់​ពិសេស​នេះ​គឺជា​បទពិសោធន៍​ថ្មី ដែល​បានបង្ហាញ​នូវ​ទូរស័ព្ទ WP8 Lumiaថ្មី​ជាមួយនឹង Lumia 1020(មាន​កាមេរ៉ា​ធំ​ជាង​មុន​ទំហំ 41មេ​ហ្គា​ភិ​ច​សែ​ល) ។កម្មវិធី Amber នឹងធ្វើ​ឲ្យ​ការថត​រូបភាព​មាន​លក្ខ​ណះ​ប្រសើរ​ជាង​មុន មាន​សំឡេង​ស្ងាត់ ផ្តល់​ពណ៌​ធម្មជាតិ នឹង​ងាយស្រួល​ក្នុងការ​កំណត់​ទៀតផង ដោយ​យោងតាម​ប្រភព​ក្រុមហ៊ុន Nokia ។

     ទូរស័ព្ទ Nokia Smart Camera ដែល​បានធ្វើការ​ប្រកួតប្រជែង​ជាមួយនឹង​ទូរស័ព្ទ Lumia 925 នឹង​ទូរស័ព្ទ​ដែលមាន​លក្ខ​ណះ​លេចធ្លោ Lumia 1020  ក៏បាន​ដំណើរការ​កម្មវិធី Window Phone 8 ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​របស់គេ​ដែរ ។

ប្រភព:Teacradar

ក្រុមហ៊ុន Nokia បានប្រកាសពីកម្មវិធី Windows Phone 8ថ្មី