ព័ត៌មាន

រូបភាពទូរស័ព្ទ iPhone 5S ពណ៌មាសថ្មី

  ​​  ក្រុមហ៊ុន Apple បានធ្វើការបង្ហាញទូរស័ព្ទ iPhone 5S ពណ៌មាសថ្មីជាមួយនឺងទូរស័ព្ទមានព័ណ៌ផ្សេងៗទៀតដូចជាពណ៌ស និងពណ៌ខ្មៅដែលបានដាក់លក់ជាមួយគ្នា ។​

  ​​  បើតាមគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ក្នុងប្រទេសបារាំងដែលមានឈ្មោះថា Macboutic បានបង្ហាញរូបភាព ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ទូរស័ព្ទ iPhone 5S ។ ការបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ដោយយោងតាមរបាយការណ៍របស់ Ming-chi Kou​ ដែលបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុន Appleប្រាកដជាទទួលបានជោគជ័យពីការបង្ហាញទូរស័ព្ទស៊េរីថ្មីនេះ ។

​  ​   ប្រភព:Teach2