ព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Sony បានប្តូរកម្មវិធីហ្គេមពី PS3 ទៅ PS4 ជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស

     ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​បាន​តាមដាន​ពី​កម្មវិធី Xbox One នោះ​អ្នកនឹង​បានដឹង​ពី​កម្មវិធី​ហ្គេម PS4ថ្មី​ដែល​រៀបចំឡើង ដើម្បី​លោកអ្នក ។ ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Sony បានកំណត់​ពី​ពេលវេលា​ជាក់លាក់​ដើម្បី​ធ្វើការ​ប្រកាស​លក់​កម្មវិធី​ហ្គេម​ថ្មី​ជា​ផ្លូវការ​ដែលមាន​ការបញ្ចុះ​តម្លៃ​ពិសេស ។ កម្មវិធី​ហ្គេម​មាន​ឈ្មោះថា Call of  Duty  Creed4  Black FlagWatch Dogs Battlefield 4  Ubisoft   EA Activision និង Warner Bros ដែល​បានធ្វើការ​បោះពុម្ព​រួចជាស្រេច ។ ការបង្ហាញ​កម្មវិធី​ហ្គេម PS4 នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃទី 15ខែវិច្ឆិកា និង​ថ្ងៃទី 29ខែវិច្ឆិកា​នៅ​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី និង​អ៊ឺរ៉ុប ។

     ប្រភព :Teachradar