ព័ត៌មាន

តើក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Apple មានគម្រោងបង្ហាញពណ៌ថ្មីរបស់ទូរស័ព្ទ iPhione 5S រឺ?

 

     ដោយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយបានឲ្យដឹងថាទូរស័ព្ទពណ៌ប្រផេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសដើម្បីធ្វើការបង្ហាញបន្ទាប់ពីទូរស័ព្ទ iPhione 5S ពណ៌មាស ។

បន្ទាប់ពីការលេចធ្លាយទូរស័ព្ទ iPhione 5S ពណ៌មាស ទាំងនេះជារូបភាពថ្មីចេញពីប្រទេស ជប៉ុនដែលអាច បញ្ជាក់ថាវាជាពណ៌ទីបួនរបស់ទូរស័ព្ទ iPhone 5S ក្រោយពីមានការបង្ហាញពណ៌ផ្សេងៗ ជាបន្តបន្ទាប់។

     ទូរស័ព្ទ iPhone ធ្លាប់មានតែពណ៌ខ្មៅប៉ុណ្ណោះ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះមានពណ៌​សគឺជាពណ៌ថ្មីសំរាប់ទូរស័ព្ទ iPhone 5s ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុត ។

ជាការពិតណាស់វា លក្ខណៈពិសេសថ្មីមួយទៀតក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Apple ដែលបានប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែមានភាពទាន់សម័យ  និងបំពេញនូវតំរូវការបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ។

ប្រភព: SlashGear