ព័ត៌មាន

គូរូប និងផាត់ពណ៌រស់រវើកក្នុងទូរស័ព្ទSumsung Galaxy Note

     ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនដែលមានប៊ិច S ពិសេសបានធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទ Galaxy Note ក្លាយ ជាធនធាន ដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់លោកអ្នក  ។ អ្នកនឹងរីករាយ ជាមួយយនឹងការផាត់ពណ រូបភាពក្នុងទូរស័ព្ទបានតាមចិត្តដោយអាចរចនាចេញជារូបភាពផ្សេងៗផងដែរ ។​ ទូរស័ព្ទ Galaxy ជំនាន់ទីបីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹង បើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 04 ខែកញ្ញានៅទីក្រុង Berlin ក្នុងប្រទេសប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ។ ទូរស័ព្ទត្រូវបានគេរំពឹងថានឹង មានអេក្រង់ទំហំធំ ជាមួយនឹងប៊ិច S ដែលបានរចនាយ៉ាងស្អាត  ។ មួយវិញទៀត ជាមួយ ការបង្ហាញច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយនេះដែលត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានភាពល្បីល្បាញជាមិនខាន ។

      ប្រភព: Source: kenh14.vn