ព័ត៌មាន

រង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Android KitKat

      កាលពីថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Google បានប្រការពីប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Android 4.4 ចុងក្រោយគេបង្អស់​ដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីសំណាក់អ្នកផលិត និងក្រុមហ៊ុន Google ។​ មានអ្នកនឹងមានសំណាងឈ្នះប្រហែលជា​ចំនួន ១០០០​រង្វាន់ដែលអាច​ទទួលបានទូរស័ព្ទ Google Nexus ។ លើសពីនេះទៅទៀត អ្នកនឹងអាចឈ្នះ រង្វាន់​  5 ដុល្លារចំនួន 150 000 អ្នកទៀត ។ ឧ័កាសនេះ បានផ្តល់ជូនអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់កញ្ចប់ប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Android ពិសេសដែលដាក់ដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុន Hershey នៅសហរដ្ឋ​​ ។​​មួយវិញទៀត នៅក្នុងកញ្ចប់នីមួយៗមានលេខកូដសម្ងាត់ពិសេសផ្ទាល់ខ្លួន​ផងដែរ​ ដែលបានបញ្ចាក់ដោយវ៉ិបសាយ Google kitkat ។ការប្រណាំងប្រជែងលើ  ទីផ្សារនេះ អ្នកគឺជាអ្នកមានសំណាង ដោយមិន​ដឹងខ្លួននៅពេលដែលអ្នកបានជ្រើសរើសប្រើប្រាស់កញ្ចប់សេវាកម្មនេះ​។មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ លោកត្រូវតែបំពេញ ឈ្មោះ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត អាស័យដ្ឋាន លេខកូដតំបន់ និងពត៌មានចាំបាច់ផ្សេងៗទៀត​ ដើម្បីទទួល​បានលេខកូដពីផ្សងសំណាងពី  Android / KIT KAT បន្ទាប់មកទៀតលេខ កូដសម្ងាត់នឹងត្រូវបាន ផ្ញើរចូលអាស័យដ្ឋាន ដែលអ្នកបាន បំពេញ​ ។

       ប្រភព: Tech 2