ក្រុមហ៊ុន Apple បង្ហាញទូរស័ព្ទ iPhone 5S នៅប្រទេសកាណាដា

     នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ លោកអ្នកប្រាកដជាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីពត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Apple ដែលបានបង្ហាញទូរស័ព្ទ iPhone 5S កន្លងមក ។ ម៉្យាងទៀត​ វានៅតែមានពត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរូបភាព ការរចនា ការបង្ហាញជាដើម ។ ហើយនៅថ្មីៗនេះដែរN នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ប្រទេសចិន ក៏មានការចេញ ផ្សាយអំពីទូរស័ព្ទនេះដែរ ។ទូរស័ព្ទ iPhone 5S និងទូរស័ព្ទ iPhone 5C   ដែលជាទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនថ្មីដែលនឹងបំរុងធ្វការបង្ហាញនៅថ្ងៃទី 10ខែកញ្ញា(នៅថ្ងៃទី11 នៅប្រទេស វៀតណាម) ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Apple បានចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ វីដេអូ រូបភាព និងពាក្យថាការរចនាម៉ូដទូរស័ព្ទិ iPhone 6 ។ អ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀត ក៏មានពត៌មានមួយចំនួននិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង​ការរចនាទូរស័ព្ទជំនាន់ក្រោយផងដែរ ។ ប៉ុន្តែបើទោះបីជាវាមាន បញ្ហាពាក់ព័ន្ធការ ដំណើរ ការរបស់កម្មវិធី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​App Storeក៏ដោយ វានៅតែមានប្រជាប្រិយភាពដែលទូរស័ព្ទ iPhone 5S នេះជាទូរស័ព្ទដែលនឹងត្រូវបានគេផ្សាយនៅលើវ៉ិបសាយ Ken14ថ្ងៃទី 11 ខែ​កញ្ញានេះហើយ ។

     ប្រភព: Kenh 14.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *