ព័ត៌មាន

ពត៌មានលំអិតពីការរចនា iPad ថ្មី

    រូបភាពនេះបានបង្ហាញពី​ iPad ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Sony Dickson ដែលបានធ្វើឲ្យកាន់តែមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីបង្ហាញរូបភាព ។iPad ប្រភេទនេះមានភ្ជាប់ Wi-Fi ដែលពុំមានកំណត់ទីតាំងសម្រាប់ ប្រើស៊ីមកាតដែលភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ 3G នោះទេ ។ ពត៌មានលំអិតពីការ រចនា iPad ថ្មីមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចជា វាប្រើប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS 4 Brta7 ។ តើអ្នកមានឆ្ងល់ទេថា រោងចក្របានដាក់ដំណើរការប្រព័ន្ធ iOS 5 ក្នុងការគ្រប់គ្រងការបង្ហាញរូបភាពបានយ៉ាងណា ។ មួយវិញទៀត វាមានអេក្រង់ទំហំ 9.7អ៊ីងដែលមើលទៅចង់ប្រហាក់ប្រហែលនឹង ប្រភេទទូរស័ព្ទ iPhone 5ដែរដោយមានបំពង់សម្លេងនៅផ្នែកខាងនៃ iPadផងដែរ ។

    ប្រភព: sohoa.vnexpress.net