ព័ត៌មាន

ទូរស័ព្ទ G2 របស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Sumsung មានប្រព័ន្ទប្រត្តិបត្តិការធំបំផុត

    ទូរស័ព្ទ G2 របស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Sumsung ជាទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនស៊េរ៉ីថ្មី ដែលបានបង្ហាញពត៌មានជាច្រើនដែលនៅពេលថ្មីៗនេះ ។ ពត៌មានទាំងនោះមានដូចជា វាប្រព័ន្ធខួរក្បាល Snarpdragon 4800 ល្បៀន 2.26 GHz មានអង្គចងចាំទំហំ 2GB និងថាម ពលថ្មរហូតដល់ 3000 mAh ដែលពិតជាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ ។​ ទោះបី ជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វានៅតែមានការធ្វើតែស្តលើការបង្ហាញ GSM ដែលជាប្រព័ន្ធប្រត្តិការ Android ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន LG ។ គេបានធ្វើតែស្តសាកល្បងលើប្រព័ន្ធ បណ្តាញ 3G ។ ម៉្យាងទៀត វាមានអេក្រង់មុខប្រភេទ HDទំហំ 5.2 អ៊ីងដែលក្រុមហ៊ុន នៅប្រទេសកូរ៉េបានសាកល្បងប្រើទូរស័ព្ទបន្ទាប់ពីសាកថ្មបានម្ភៃប្រាំម៉ោង ។

    ប្រភព: sohoa.vnexpress.net