កាន់តែមានភាពងាយស្រួលដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាថ្មី

     បើយោងតាមរបាយការណ៍ របស់សារពត៌មាន Kleiner Perkins Caufield & Investment Byers (KPCB) បានបង្ហាញអំពីចរាចរណ៍ទូរស័ព្ទដៃដោយប្រើប្រព័ន្ធ អ៊ិនធើណែតនៅថ្ងៃទី 05ខែកញ្ញា ដែលជាទូទៅមានប្រមាណជា 15%  ក្នុងចំណោមទូរស័ព្ទផ្សេងៗទៀត ។ កាលពីឆ្នាំមុនគេប៉ាន់ប្រមាណប្រហែលជា 22% ហើយនៅឆ្នាំ 2014 នឹងកើនរហូតដល់ 30% ។មួយវិញទៀត ក៏មានការបង្ហាញពីកំនើនយ៉ាងលឿនរបស់ឧបករណ៍ Tablet ដែលបានដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងទូរស័ព្ទដៃផងដែ ។ បច្ចេកវិទ្យាថ្មី បានជួយឲ្យមនុស្សកាន់តែមានភាព ងាយស្រួលថែមមួយកម្រិតទៀត ហើយចំនួន ឬក៏ប្រភេទទូរស័ព្ទដៃបានបញ្ចេញ មកជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានផ្តល់ឲ្យ អ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែមាន លក្ខណ:ប្រសើរក្នុងការរស់ នៅជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិតថ្មីៗទាំងអស់នោះផងដែរ ។​ សូម្បីតែនៅក្នុង កុំព្យូទ័រក៏មានដំណើរការ Chip ក្នុងការជំនួយថាមពលកុំព្យូទ៍រ ថ្ម ការបង្ហាញរបស់អេក្រង់ និងប្រភេទកម្មវិធី ផ្សេងៗ ជាច្រើនទៀតដែលបានប្រើប្រាស់វា ។ បើទោះបីជាទូរស័ព្ទ ឬកុំព្យូទ៍រមានបញ្ហាក៏ដោយ វានៅតែមិនបង្ករឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញនោះទេ ពីព្រោះ របកគំហើញថ្មីដោយ ប្រើប្រាស់ ដំណើរការ Chip និងឧបករណ៍ Tablet ឬប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការផ្សេងៗទៀតដែលបានដើតួរជា ជំនួយការពិសេសក្នុងការដាក់ឲ្យទូរស័ព្ទ ឬកុំព្យូទ័រដំណើរការ។

    ប្រភព: sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *