ការលក់ចេញដែលទទួលបានជោគជ័យ

      មនុស្សជាច្រើនប្រហែលជាគិតថា ផលិតផលទូរស័ព្ទ iPhone 5s និង iPhone  5C មិនខុសគ្នា និងគ្មានបញ្ហាខាងផ្នែកច្ចេកវិទ្យានោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ​ ចំនួននៃការលក់ទូរស័ព្ទ iPhone ថ្មី ប្រហែលជាបង្កើតភាពភ្ញាក់ផ្អើលឲ្យមនុស្សជាច្រើន។ បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុន Apple បានប្រកាសលក់ទទួលបានជោគជ័យជាង 9 លានគ្រឿងដែលជា ទូរស័ព្ទ iPhone 5s និង 5C ក្នុងសប្តាហ៍ដំបូងនៃការចេញផ្សាយ។ ចំនួននេះគឺច្រើនជាងការរំពឹងទុកកាលពីមុនរបស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ច។ ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនថាក្រុមហ៊ុន Apple បានលក់បាន 7,5 លានគ្រឿងហើយទំនងជាបានលក់ទូរស័ព្ទ iPhone បានតែ 5 លានដុល្លារដោយសារតែទូរស័ព្ទ iPhone 5s និង5C មិនមានភាពខុសគ្នាជាង iPhone 5 ប៉ុន្មាននោះទេ។
     កាលពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន Appleនៅក្នុងសប្តាហ៍ដំបូងលក់ទូរស័ព្ទ iPhone 5 បាន 5 លានគ្រឿង ដែលតួលេខនេះត្រូវបានបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការលក់របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ក្នុងឆ្នាំនេះបានកើនឡើងដល់ 80% លទ្ឋផលគឺជាចំនួនកើនឡើងដ៏ពិសសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Apple ។

     ការលក់ទូរស័ព្ទ iPhone 5s ជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យ សម្រាប់ពិភពលោកនៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ 2013 នៅពេលដែលទំនិញត្រូវបានដាក់លក់នៅក្នុងហាងរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលបានធ្វើទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ទាំងអស់នេះថាប្រជាជនមានភាពពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងលើផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple សម្រាប់ផលិតផលទូរស័ព្ទ iPhone 5S។ទូរស័ព្ទ iPhone 5s ពណ៌មាសបានលក់អស់ជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោករបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន Apple មាន iPhones អាចដាក់លក់បានគ្រប់គ្រាន់ នៅលើទីផ្សារប្រហែលជាផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែខ្ពស់មួយកម្រិតទៀត ។

ប្រភព: kenh14.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *