ព័ត៌មាន

ពន្លឺភ្លឺជាងមុនប្រាំបីដង

     Galaxy Note 4 ជាTablet ថ្មីដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការបន្ថែមរបស់អតិថិជនដែលទាន់សម័យបច្ចេកវិទ្យាថ្មី ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីដ៏ល្អពិសេបំផុត ។ បើតាម របាយការណ៏ថ្មីៗ បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Samsung នៅប្រទេសកូរ៉េនឹងបង្ហាញនូវផលិតផលថ្មីដែលបំពាក់ជាមួយកាមេរ៉ាដែលមានទំហំរហូតទៅដល់ 13 មេហ្គាភិចសែល ។image​ ជាមួយនឹងកម្រិតកាមេរ៉ាថ្មីនេះ មានដំណើរការតែជាមួយ Galaxy Note 4  ជាមួយនឹងថាមពលពន្លឺភ្លឺជាងមុនប្រាំបីដង ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ដើម្បីថតយករួបភាពឲ្យកាន់តែច្បាស់ និងមានភាពងាយស្រួលជាងមុនជាមួយនឹងកម្រិត 1.5 ដឺក្រេ ។ លើសពីនេះទៅទៀត នៅឆ្នាំ 2014 ខាងមុខនេះហើយនឹងមានការបង្ហាញជាផ្លូវការក្នុងការចែកចាយទៅដល់ទីផ្សារ ។image

ប្រភព: kenh14.vn