ព័ត៌មាន

Window Phoneលេចធ្លោជាងគេ

     ពិតជាពិសេសជាមួយនឹងការកើនឡើងយ៉ាងលឿនពី Wndow Phone ដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ Kantar Worldpanel Comtech Global បានបង្ហាញពីការកើនឡើង ក្នងកំឡុងពេលត្រឹមតែបីខែពីការកំណើនដ៏ពិសេសនេះ (គិតចាប់ពីថ្ងៃទី18 ខែ សីហាឆ្នាំ 2013)។image ចំនួនដែលបានចែកចាយទៅក្នុងទីផ្សារ នៅចក្រភពអង់គ្លេសមានចំនួន 9.2% ហើយកាន់តែពិសេសនៅប្រទេសបារាំងមានចំនួន 12% ។ បើប្រៀបធៀបទៅកាលពីមុន វាមានចំនួនកើនឡើងដល់ 70.1% កំឡុងពេលលក់ ។

     ទិន្ន័យនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយ Kantar Worldpanel Comtech ដែលបានបង្ហាញពីកំណើននៃការដំណើរការWindow Phone ថ្មីនេះដែលបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែលជាដៃគូរដ៏ពិសេសរបស់ Nokia ពិតជាមានការពេញចិត្តជាខ្លាំង ជាមួយនឹងការរិះរកមធ្យោបាយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រឲ្យកាន់តែច្រើន ។

ប្រភព: sohoa.vnexpress.net