ព័ត៌មាន

iPhone 6 ជាប្រភេទម៉ូដែលដ៏ថ្មីបំផុត

    iPhone 6 ជាប្រភេទម៉ូដែលដ៏ថ្មីបំផុតបន្ទាប់ពីអំបូរ iPhone របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ជំនាន់ទី8 ដែលវាជាផលិតថ្មី និងកាន់ពិសេសជាង iPhone 5S ថែមមួយកម្រិតទៀត ។ ដោយយោងតាមបច្ចេកទេសថ្មីបានបង្ហាញឲ្យឃើញថា iPhone 5 មានអេក្រង់ទំហំ 4អ៊ីង ប៉ុន្តែសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីនឹងនាំមកនូវប្រភេទអេក្រង់ដែលមានទំហំធំជាងមុន ។ imageតួយ៉ាងដូចជាប្រភេទ iPhone 6 ដែលនឹងបំពាក់ជាមួយប្រភេទអេក្រង់ដែលមានទំហំកាន់តែពិសេសជាងជំនាន់មុនគឺ 4.8 អ៊ីង​ ។ ដោយយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោក Misek បានាឲ្យដឹងថាកំនើនទូរស័ព្ទសា្មតហ្វូនដែលមានអេក្រង់ធំមានការកើនឡើងជាលំដាប់ ដែលសព្វថ្ងៃវាកើនរហូតទៅដល់ 50% ដែលកាលពីមុនមានចំនួនត្រឹមតែ 20% ប៉ុណ្ណោះ ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net