ព័ត៌មាន

iPad 6 អេក្រង់ Retina នឹងត្រូវបានបញ្ចេញនៅឆ្នាំក្រោយ

បន្ទាប់ពីមានការបង្ហាញ iPad 5 ឥលូវសូមបង្ហាញចំណីអារម្មណ៍ថ្មីជាមួយiPad 6 ដែលបានបំពាក់មកជាមួយអេក្រង់ Retina ទើបនឹងបានរចនាថ្មី​ ដែលបាននាំមកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ។ អ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀត បច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះមិនបានបំពាក់នូវអេក្រង់ Rentina ធម្មតានោះទេ ។ imageនេះក៏ព្រោះតែវាមានទំហំរហូតទៅដល់ 12.9 អ៊ីង ជាមួយសមត្ថភាពខ្ពស់ជាង30-40% បើប្រៀបធៀបជាមួយឧបករណ៍ Tablet ដែលមានទំហំ 9.7 ធម្មតា ។ ប៉ុន្តែគួរបញ្ចាក់ផងដែរថា វាមិនទាន់ត្រូវបាន គេបង្ហាញជាផ្លូវការនោះទេ ហើយគេសង្ឃឹមថាម៉ូដែលនេះនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅឆ្នាំក្រោយ ។​

ប្រភពៈsohoa.vnexpress.net