ព័ត៌មាន

បញ្ចេញរូបភាពពិតៗរបស់ LG G Flex

ជាមួយនឹងរូបរាងថ្មី បច្ចេកទេសថ្មីពី LG ដែលបានផលិតនូវប្រភេទ LG G Flex កាន់តែទំនើបជាងម៉ូដែលមុនៗ​។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ LG G Flex បាននាំមកជាមួយការរចនារាងកោងបើទោះបីជាអ្នកដាក់ផ្អៀងទៅខាងណាក៏ដោយ ។image

អ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះ វាមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីម៉ូដែល LG G2 ពីគុណភាព និង​កម្រិតស្តងដារបច្ចេកទេសថ្មី ។ យ៉ាងណាមិញ ពុំទាន់មានពត៌មានណាបានបញ្ចក់លំអិតនោះទេ ប៉ុន្តែមានតែរូបភាពខាងក្រោមដែលគេថតមកពិតៗមកបង្ហាញជំនួសពត៌មាន ។

imageimage

 

image

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.ne