ព័ត៌មាន

រំលឹកពី Comment Facebook នៅលើ iPhone ​

បច្ចេកទេសពិសេសបានបង្កើតឲ្យមាន Facebook ដែលជាបណ្តាញចែកចាយរូបភាព បានយ៉ាងទូលំទូលាយបំផុត បន្ទាប់មកទៀតក៏មានទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនជាច្រើនបានដាក់ដំណើរការ កម្មវិធី Facebook នេះដែរ ។ ទន្ទឹមនឹងមានការចែកចាយរូបភាព អ្នកក៏អាច Comment បានផងដែរជាមួយនឹងពាក្យ ឬប្រយោគខ្លីៗ អត្តបទខ្លីៗ ផ្សេងៗនៅលើ Facebook ផងដែរ ។ image

ម្យ៉ាងទៀត iPhone ក៏បានដើរតួរយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចែកចាយរូបភាព និងអាចសរសេរ Comment បានផងដែរ ។ អ្វីដែលកាន់តែពិសេស និងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៏បំផុត មិនត្រឹមតែអាចសរសេរ​ Comment បាននោះទេ បច្ចុប្បន្នអ្នកថែមទាំងអាចដាក់់រូបភាពដើម្បី Comment បានផងដែរទាំងបណ្តាញ Facebook និង iPhone ។ សរុបរួមមក អ្នកនឹងកាន់តែមានភាពសប្បាយរីករាយថែមមួយកម្រិតទៀតក្នុងការប្រើប្រាស់ រូបភាពដើម្បី Comment នៅលើ Facebook ជាមួយនឹង iPhone របស់អ្នក​។​

ប្រភព៖  sohoa.vnexpress.ne