ព័ត៌មាន

ស្មាតហ្វូនដែលស្កែនម្រាមដៃដូច iPhone 5S

 

មានស្មាតហ្វូនជាច្រើនដែលបានដាក់ដំណើការព្រីនម្រាមដៃដែលរួមមានទូរស័ព្ទ Sagem ទូរស័ព្ទ Fujitsuទូរស័ព្ទ Pantech ម៉ូដែល LG និង Motorolaជាដើម ។ បច្ចេកវិទ្យាព្រីននេះ ហាក់បីដូចជាមិនគួរឲ្យជឿជាពិសេសជាមួយនឹងដំណើរការ ស្កែនម្រាមដៃបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ។ ម៉្យាងទៀតមុនពេលអ្នកប្រើប្រាស់ អាចចូលដំណើការបានលុះត្រាតែស្កែនម្រាមដៃជាមុនសិន ប៉ុន្តែមានអ្នកប្រើប្រាស់​មួយចំនួនបានប្រើម្រាមដៃមិនបានត្រឹមត្រូវនៅពេលស្កែននោះទេ ។  

image

 

 

បើទោះបីជាក្រុមហ៊ុន  Appleបានផលិតនូវផលិតផលថ្មីដែលអាចដំណើការការស្កែនម្រាមដៃបានប៉ុន្តែមិនមានការទាមទាអ្វីច្រើនដូចជាទាមទាឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់សង្កត់ម្រាមខ្លាំងៗនោះទេ ។

ប្រភពពត៌មាន IHS បាននិយាយថាម៉ូដែល Phone 5Sមានដៃគូរប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ដែលជាម៉ូដែលទើបនឹងមកថ្មី HTC One Secret  ម៉ូដែល Noter Mac និង Pantech Vega ដែលសុទ្ធតែបានបំពាក់មកជាមួយការស្កែនម្រាមដៃ ។  

IHS បានរំពឹងទុកថា​កាស្កែនម្រាមដៃនឹងបន្តដំណើរជាមួយនឹងស្មាតហ្វូនលំដាប់ ខ្ពស់ជាមុនសិនទើបានបន្តចុះមកនៅស្មាតហ្វូនធម្មតា ។

 

 

 

ប្រភព : sohoa.vnexpress.ne