ព័ត៌មាន

បំពង់បំពងសម្លេងថ្មីប្រចាំអាស៊ី

បំពងសម្លេងថ្មីបីប្រភេទដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយក្រុម B & O ដែលមានដូចជា BEOLAB 17 និង BEOLAB 18 រួមទាំង BEOLAB 19។ ម៉ូដែលទាំងនេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដំបូងបំផុតដែលបានប្រើខ្សែរ WISA (បំពង់សម្លេង ប្រើWireless )។

image

 

បណ្តាញរបស់វានីមួយៗ​ ភ្ជាប់ជាមួយនឹងបាសចំនួនបួនគ្រាប់ដែលមានប្រកង់ចាប់ពី 5.2 ទៅ 5.8 GHz  ជាមួយនឹងអនុភាពបំពងសម្លេងបានចំងាយរហូតទៅដល់ 12ម៉ែត្រ ។.

គួរបញ្ចក់ផងដែរថា ផលិតផលនេះនឹងត្រូវបានដាក់លក់នៅចុងខែវិច្ឆិការនេះហើយ ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net