ព័ត៌មាន

MediaTek ចាប់ដៃជាមួយនឹងវៀតណាម


ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាតៃវ៉ាន់  បានផ្តល់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសវៀតណាម និងបានដាក់ការិយាល័យផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពទីផ្សារបន្ថែមទៀត ។  

ហើយនៅពេលថ្មីៗនេះ ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរថ្មីរបស់ស្មាតហ្វូនដែលមានឈ្មោះថា  Mobiistar ដែលបានប្រើ Chip ប្រភេទ Wave និងបានភ្ជាប់ Wi-Fi  Bluetooth  GPS និងមាន chips ជាច្រើនទៀតទៀតដែលមានប្រើនៅក្នុង  MedរiaTek ។

image

ជាក់ស្តែងបំផុត ប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Android OS MediaTek ក៏បានដំណើរការយ៉ាងរលូនផងដែរ ។  

 

image

សរុបរួមមក MediaTek ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានទំនាក់ទំនងជាផ្លូវការនៅ​ប្រទេសវៀតណាមហើយ ។

sohoa.vnexpress.net