ព័ត៌មាន

Sony Xperia M

 

image

 

លក្ខណៈពិសេស

– Android OS, v4.1 (Jelly Bean)

– Stereo FM radio with RDS

– CPU Dual-core 1 GHz Krait

ប្រភពៈ Sokly Phone Shop