រើមើល HTC Max បន្តិចសិន

HTC Phablet ត្រូវបានគេដាក់លក់នៅប្រទេសវៀតណាម ដែលជាផលិតផលថ្មី បានប្រណាំងប្រជែងទីផ្សាររបស់ phablet of Samsung, Sony … ជាដើម ។

HTC Max ថ្មីនេះមានអេក្រង់ទំហំ 5.9អ៊ីង កាបង្ហាញរូបភាព 1.080p Full HD ដែលបំពាក់ជាមួយអង្គដំណើរការ Android 4.3 5.5 UI  ។ នេះជារូបភាពរបស់ HTC Max ៖

 

image

image

imageimageimageimage

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *