ពិតរឺដែលថា Nokia Lumia1520 ប្រើថ្មបានបួនថ្ងៃ?

image

សូមរំលឹកឡើងវិញជាមួយគុណភាពថ្មពិសេសរបស់ម៉ូដែលថ្មីមានអេក្រង់ទំហំ 6 អ៊ីង (ដែលមានកម្រិតបង្ហាញ Full HD Nokia ) ជាមួយថាមពលថ្មរហូតទៅដល់ 107 ម៉ោងឯនោះ ។

ដោយយោងតាមការសាកល្បងរបស់ GSM Arena ប្រសិនបើគេប្រើ 3G សម្រាប់ការជជែក ឬ

 

ការប្រើ Wi-Fi ឬក៏មើលរឿងក្នុងមួយថ្ងៃមួយម៉ោង  នោះគេអាចធានាបានថា Lumia 1520 អាចផ្តល់តុល្យភាព ថ្មបានរហូតដល់  107 ម៉ោង ដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងរយៈពេលបួនថ្ងៃ ។ រីឯគុណភាពបង្ហាញក៏ ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថា​មានគុណភាពល្អ ច្បាស់ ត្រជាក់ភ្នែកផងដែរ ។

image

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *