ព័ត៌មាន

OTG និង HDMI លក្ខណៈពិសេសគ្មានពីរ

មិនត្រឹមតែមានប្រព័ន្ធដំណើរកាខួក្បាល Quad-core នោះទេ ប៉ុន្តែវាថែមទាំងមានអង្គជំនួយការ1GB RAM ហើយក៏មាន  GPU​ ប្រភេទ  Mali-400MP ។ មួយវិញទៀត   hkphone RACER ក៏មានបានបំពាក់មកជាមួយលក្ខណៈពិសេសពីរយ៉ាងគឺ  HDMI និង  OTG ដែលជួយសម្រួលដល់ការបញ្ចូនពត៌មាន ចែកចាកពត៌មាន និងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងចំរុះមួយចំនួនទៀត ។

អាចបញញចូនទិន្ន័យពីទូរស័ព្ទទៅទូរទស្សន៍បានរហូតដល់ទៅម្ភៃម៉ែត

 

image

កាន់តែពិសេសទៀតនោះអ្នកអាចលេង Wi-Fi ដោយប្រើ  wireless HDMI លើទូរទស្សន៍បានទៀតផង ។ បន្ថែមទាំងអាចមើល YouTube ឬស្តាប់ចំរៀងលើអ៊ិនធើណែតបាន ទៀតផង ។

image

 USB OTG (USB On-The-Go) អាចឲ្យអ្នកភ្ជាប់  USB ដើម្បីកូពីទិន្ន័យដោយផ្ទាល់

 

image

ជាមួួយនឹងការប្រើប្រាស់ពិសេសមិនគួឲ្យជឿ

image

 

ប្រភពៈ  Techradar