បន្ថែម​នរណាម្នាក់​ទៅកាន់ Block List របស់​អ្នក​នៅក្នុង SMS

ប្រសិន​បើ​លោកអ្នក​មានទូរស័ព្ទ iPhone ឬ iPad ​ដែល​កំពុង​តែដំណើរ​ការ​ដោយ iOS 7 ឬ​ខ្ពស់​ជាង​នេះ​អ្នក​និង​មានសមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​ Block ​មនុស្ស​ពី​ការ​ហៅ​ទូរស័ព្ទ​ឬ​ក៏ពីការផ្ញើសាររបស់អ្នក។ នៅពេលនេះលោកអ្នកគ្មាន​ការ​ហៅ​ទូរស័ព្ទ​រំខានទៀតទេ​បន្ថែម​ទៀតទេ។

ជាដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​បើក​ដំណើរការ​កម្មវិធី Messages ដែល​នៅលើ​អេក្រង់ Home នៃ​ទូរស័ព្ទ iPhone ឬ iPad របស់លោក​អ្នក។

image

ចុច​លើ Message ណាមួយ​ដែល​អ្នក​កំពុងតែ​ព្យាយាម Block និង​ចុច​លើ Contact ដែល​នៅ​ខាងលើ រួចហើយចុច​លើ​ប៊ូ​តុង Info button ។

image

បន្ទាប់មករមូរ​ទៅខាង​ក្រោម​ឲ្យ​អស់ហើយ​ចុច​លើ Block this Caller រួច​ចុច​លើ Block Contact ជាការស្រេច៕

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *