ព័ត៌មាន

Google Nexus 8 នឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងខែមេសា

វាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែន ដែលពេលនេះក្រុមហ៊ុន Google បានប្រកាសថា Nexus 8 នឹងធ្វើការដាក់លក់ជាផ្លូវការនៅក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៤ ខាងមុខនេះជាមួយនឹងអេក្រង់ទំហំ ៨ អ៊ីងដែលមានកម្រាស់ស្តើងជាងមុន នឹងភ្លឺច្បាស់ជាងមុនទៀតផង ។

 image

ទោះបិជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គេរំពឹងទុកថា Nexus 8 នេះនឹងកា្លយជាដៃគូប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹង iPad Air របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលមានអេក្រង់រហូតទៅដល់ 10 អ៊ីងនោះ ។

យ៉ាងណាមិញតម្លៃរបស់វានៅមិនទាន់បានប្រកាស់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេ ។

ប្រភពៈ Google