ព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុន Samsung ចង់ប្រើប្រាស់ Android 4.4 លើស្មាតហ្វូនរបស់ខ្លួន

នាយកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung បាននិយាយថា ក្រុមហ៊ុន Samsung នឹងធ្វើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android KitKat .4 នៅលើស្មាតហ្វូនមួយចំនួនដូចជា Galaxy S3, Galaxy S3 Mini, Galaxy Note 8.0, Galaxy Note 2 និង Galaxy Mega ។

 image

ម្យ៉ាងវិញទៀត សូម្បីតែពពូក Handset ដូចជា Galaxy S4 Zoom, Galaxy Tab 3, Galaxy S4 Active ក៏ជា Devices ដែលនឹងធ្វើការកំណែទម្រង់ដោយប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android KitKat 4.4 ។

ចំពោះឧបករណ៍ទាំង ១០ ដែលនឹងធ្វើការកំណែទម្រង់នេះ នឹងធ្វើការកំណែទម្រង់ទៅលើ Roadmap ផងដែរដែលមានឈ្មោះហៅថា Phandroid ។

ប្រភពៈ Techradar