ក្រុមហ៊ុន Sony នឹងផ្តោតចំបងទៅលើ TV កម្រិតខ្ពស់

នាពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Sony កំពុងតែរៀបគម្រោងក្នុងការផលិត Computer និង TV ដែលនៅជាមួយគ្នាបាន ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ វាប្រហែលជាមានបញ្ហាបន្តិចព្រោះពេលនេះ ក្រុមហ៊ុន Sony បានប្រកាសថានឹងកាត់បុគ្គលិកចំនូន​៥០០០ នាក់ថែមទៀតផង ។

 image

ប្រភពពត៌មានមួយចំនួនបាននិយាយថា TV មួយនេះនឹងទ្រទ្រង់នូវ 4K Video ដែលបំពាក់នូវតិចណូឡូជី TPV ហើយថែមទាំងប្រើប្រាស់នូវ LCD Panel ថែមទៀតផង ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *