នាឡិកា iWatch របស់ក្រុមហ៊ុន Apple មានរូបរាងដ៏អស្ចារ្យ

គំនិតច្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យដែលរចនានូវនាឡិកាដែលមានអេក្រង់កោង និងដំណើរការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការជាមួយនឹង Interface iOS 7 និងមានសមត្ថភាពជាច្រើនទៀតដ៏អស្ចារ្យបានផ្តល់ភាពទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ។

 image

ពត៌មានជាច្រើនអំពី Apple iWatch បានឲ្យដឹងថា ការរចនានូវរួបរាងរបស់នាឡិកាមួយនេះគឺមានគំនិតចំបងសម្រាប់ថែរក្សាសុខភាពដូចជាខ្សែដៃថែរក្សាសុខភាពដែរ ។

ផ្នែកខាងមុខឧបករណ៍ Touchscreen មួយនេះបានបំពាក់នូវ Interface iOS 7 ជាមួយនឹង Keyboard Home ក៏ដូចជាប៊ូតុងតម្លើងសំឡេងថែមទៀតផង ។

 image

iWatch អនុញ្ញាត្តិឲ្យអ្នកបង្ហាញនូវ Icons ចំនួន ៤ ផ្សេងគ្នា ហើយអ្នកក៏អាចបញ្ជានូវលក្ខណៈមួយចំនួននៅពេលភ្ជាប់ទៅកាន់ឧបករណ៍ iPhone បានថែមទៀតផង ។

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *