ព័ត៌មាន

Smart Watch ត្រូវបានដាក់បង្ហាញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ MWC 2014

នាពេលថ្មីៗនេះ កាលពីព្រឹត្តិការណ៍ MWC 2014 នេះមានក្រុមហ៊ុនចំនួនពីរធំដែលបានដាក់បង្ហាញនូវស្មាត Watch របស់ខ្លួននោះគឺក្រុមហ៊ុន Samsung និងក្រុមហ៊ុន Sony ។

 image

 
  

Samsung Galaxy Gear 2 គឺជាស្មាត Watch ដែលបានវាយលុកទីផ្សារហើយវាធ្លាប់បានទទួលជោគជ័យតាំងពីឆ្នាំ 2013 មកម្ល៉េះ  ។

 image

ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ ដែរ Galaxy Gear 2 Neo ស៊េរីថ្មីក៏បានបង្ហាញហើយមានអេក្រង់កោងថែមទៀតផង ។

 image

ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមហ៊ុន Sony ក៍បានដាក់តាំងបង្ហាញនូវឧបករណ៍ Smart Watch របស់ខ្លួនដែលមានតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ថែរក្សាសុខភាពថែមទៀតផង ហើយឧបករណ៍មួយនេះមានឈ្មោះថា SmartBand ។

 ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net