អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 7.1 ប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មអស់ខ្លាំង

វាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែននៅពេលដែលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 7.1 ត្រូវបានធ្វើកំណែទម្រង់ មនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថា ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 7.1 នេះដំណើរការលឿន នឹងរហ័សទាន់ចិត្តក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺថា វាប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មអស់ច្រើន និងពិបាក Reboot ថែមទៀតផង ។​

image

លើសពីនេះទៀត មនុស្សមួយក្រុមធំទៀតបាននិយាយថា នៅពេលដែលគេប្រើប្រាស់កម្មវិធីបណ្តាញសង្គម Twitter គឺវាស៊ីថ្មអស់ច្រើនណាស់បន្ទាប់ពីបានធ្វើការ Update ទៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 7.1 នេះ ។

 image

ប្រភពៈ Apple

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *