ព័ត៌មាន

Nokia Smart Meter នឹងដាក់ដំណើរការនៅឆ្នាំនេះ

កាលពីឆ្នាំមុននេះ យើងបានលឺពាក្យចចាមអារ៉ាមជាច្រើនអំពីការបង្ហាញវត្តមានរបស់ Nokia Smart Meter (Watch) រួចមកហើយ តែក្រោយមកក៏បានបាត់ពត៌មានទៅវិញ ។ ក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះ ក្រុមហ៊ុន Nokia ប្រហែលជានឹងដាក់បង្ហាញ Nokia Smart Watch នេះនៅដើមខែមេសាខាងមុខនេះ​ហើយ ។

 image

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Smart Watch មួយនេះដំណើរការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ព្រោះតាមការសាកល្បងបានបង្ហាញថា ក្រុមហ៊ុន Microsoft មិនទាន់បានដាក់ឲ្យ Smart Watch មួយនេះដំណើរការ Window Phone បាននៅឡើយទេ ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net